2015.6 JFE建材株式会社様より感謝状をいただきました。

2015.6 JFE建材株式会社様より感謝状をいただきました。

20160323081511662_0001