2018.6 JFE建材株式会社様より感謝状をいただきました。

2018.6 JFE建材株式会社様より感謝状をいただきました。

20180625_JFE建材表彰状